Năm lĩnh vực quan trọng của GMP

Năm lĩnh vực quan trọng của GMP là:

  1. Con người: số lượng nhân viên thỏa đáng có đủ trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu GMP, được huấn luyện (trong và ngoài nước) về GMP và về nghiệp vụ, đủ sức khỏe về tinh thần và thể chất (khám sức khỏe định kỳ hàng năm). Nhân viên am hiểu về công việc được giao. Bộ phận sản xuất và bộ phận kiểm tra chất lượng hoạt động độc lập.
  2. Thiết bị: Tất cả các phần của thiết bị có tiếp xúc trực tiếp với thuốc như máy bào chế, máy phân liều đều làm từ thép không gỉ, đạt được tính trơ (không hấp phụ và cũng không thôi ra), dễ vệ sinh, được bảo dưỡng theo lịch quy định. Mỗi máy móc đều có hướng dẫn sử dụng để đảm bảo việc sử dụng đúng và an toàn. Mỗi máy móc đều có quy trình hướng dẫn việc bảo trì.
  3. Nguyên liệu: Nguyên liệu chỉ được nhập vào kho dùng cho việc sản xuất khi có kết luận là đạt tiêu chuẩn của phòng kiểm tra chất lượng. Thủ kho chỉ được xuất nguyên liệu khi có nhãn đạt chất lượng do nhân viên của bộ phận kiểm tra chất lượng dán. Kho nguyên liệu được sắp xếp hợp lý, quản lý theo thẻ kho và địa chỉ lô hàng dễ tìm kiếm, việc xuất hàng tuân theo nguyên tắc nhập trước xuất trước.
  4. Quy trình: Hệ thống quy trình thao tác chuẩn với 132 quy trình hướng dẫn các hoạt động của công ty.
  5. Môi trường: Môi trường làm việc được đảm bảo nhờ cơ sở hạ tầng tốt, chế độ quản lý và bảo trì hợp lý (vệ sinh nhà xưởng, thiết bị,
    vệ sinh cá nhân, thu gom và xử lý nước thải, chất thải).

    Bởi Hồ Tiên Sinh

Chia sẻ tin này:

Bình luận

Các tin khác